Реконструкция и усилване

E05. Реконструкция на производствена база, гр.София, България

Възложител: ФИЛТО – С ООД
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена конструкция с размери 12/24м в план, със скелетна гредова конструкция, като се използват съществуващи стоманени колони, които се снаждат (белите на визуализацията) с нови и се развива нова покривна конструкция. И в двете направления коравината на конструкцията се обуславя от връзкова система. Ограждането също е предмет на новото строителство.

RekonstrukciqProizvBazaFilto_00 RekonstrukciqProizvBazaFilto_01 RekonstrukciqProizvBazaFilto