Реконструкция и усилване

E14. Реконструкция на съществуваща обществена тоалетна и надстройка за Бистро, бул.Янко Сакъзов и бул. Евлоги и Христо Георгиеви, гр.София, България

Възложител: УЕЛ КЪМ 00“ ООД
РЗП: 140 кв.м.
Архитектура: ЕТ „АВАЛОН“ – арх.Николай Димов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение съществуващата сграда (обществена тоалетна) представлява едноетажна полуподземна сграда, с носещи бетонни и тухлени стени и покривна стоманобетонна плоча. Състоянието на стоманобетонната плоча е силно компрометирано, нарушено е и бетонното покритие на носещата армировка. Новопроектираната надстройка в конструктивно отношение представлява едноетажна масивна стоманобетонна конструкция. Тя е скелетно-гредова, като има проектирани стоманобетонни монолитни рамки и носещи стоманобетонни стени. Инвестицията е на фирма АВВ Инвенеринг ЕООД.

BistroZaimov