Реконструкция и усилване

E13. Реконструкция на съществуващи тоалетни и надстройка – Магазин / Аптека, ул.Стара Планина, гр.София, България

Възложител: УЕЛ КЪМ 00“ ООД
РЗП: 160 кв.м.
Архитектура: ЕТ „АВАЛОН“ – арх.Николай Димов
Фаза: Технически проект

Надграждане на съществуващата сграда (обществена тоалетна) с едноетажна стоманобетонова сграда.

AptekaIsul