Реконструкция и усилване

E11. Реконструкция на цех за преработка на плодове и зеленчуци с хладилни камери, Военна Рампа, гр.София, България

Възложител: „ЕКО ФРЕШ ХАУС“ ЕООД
РЗП: 370 кв.м.
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
За изпълнението на архитектурните параметри на хладилните камери са развити ивични фундаменти по целия им периметър, като е обърнато специално внимание на подовата настилката, която е по типов детайл за изолиран под – двойна настилка с изолация между долната и горната за прекъснат термичен мост. Развита е и вторична стоманена конструкция, на която да се окачат покривните панели на хладилните камери.

HladilnikVoennaRampa