Реконструкция и усилване

E04. Частична реконструкция на административно-производствена сграда, ул.Карнеги, гр.София, България

Възложител: „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: арх.Ивайло Захариев
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Конструкцията представлява изграждане на ново ниво във вече съществуващо помещение. За целта са усилени съществуващите колони, биват обрамчени и за новообразувания стоманен скелет се монтира новото етажно ниво. Обектът е изработен и монтиран от фирма АВВ Инженеринг ЕООД.

Karnegi_00 Karnegi_001