Реконструкция и усилване

E16. Цех за костилкоизваждане, с.Дерманци, България

Възложител: МАРИМПЕКС - МГ АГРО
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти

Наддигане на покрива в участък, с цел по-голяма височина на механизация - премахване в междуосие на съществуващи столици и развиване на нова, абсолтно независима по-висока биконструкция.
DERMANTZI_000-min DERMANTZI_001-min DERMANTZI_002-min