Реконструкция и усилване

E16. Цех за костилкоизваждане, с.Дерманци, България

Възложител: МАРИМПЕКС - МГ АГРО
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически проект; Работен проект

Наддигане на покрива в участък, с цел по-голяма височина на механизация: премахване в междуосие на съществуващи столици и развиване на нова, независима по-висока биконструкция.
DERMANTZI_000-min DERMANTZI_001-min DERMANTZI_002-min