Промишлени сгради

B*08. Логистичен център със складова площ и административна част "ФолаПласт", гр.Кюстендил, България

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 4 200 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект

Едноетажна производствена сграда с колони от сглобяем стоманобетон и стоманен покрив.
Двуетажна административна сграда от монолитен стоманобетон.

Volaplast 4200m2 2-min Volaplast 4200m2-min Volaplast 4200m2 4-min Volaplast 4200m2 3-min VolaplastPh_07-min VolaplastPh_06-min VolaplastPh_01-min VolaplastPh_02-min VolaplastPh_03-min VolaplastPh_04-min VolaplastPh_05-min VolaplastPh_08-min VolaplastPh_09-min Volaplast_0001 Volaplast_0002 Volaplast_0003 Volaplast_0004 Volaplast_0005 Volaplast_0006 Volaplast_0007 Volaplast_0008 Volaplast_0009 Volaplast_0010 Volaplast1 Volaplast2 Volaplast3 Volaplast4 Volaplast5 Volaplast6