Промишлени сгради

B*13. Фабрика за преработка на месо, гр.Белово, България

Възложител: ЗП Наджие Ахмед Нихат
РЗП: 1 860 кв.м.
Архитектура: арх.Иглика Забунова
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни колони и греди.
Стоманено полуниво.

FabrikaZaMeso ZP NADJIE AHMED NIHAT Iglika 1860-min FabrikaZaMeso ZP NADJIE AHMED NIHAT Iglika 1860 2-min