Референции

Сертификат за обследване

Обследване на масивна конструкция, използвайки притежаван от АВВ уред за заснемане на армировка на магнитен принцип - HILTI Ferroscan.
Obsledvane