Референции

GDK Management LTD

Референция за отлично свършена работа в проектирането.
GDK-min